Gratis fordonsuppgifter

Sök gratis fordonsuppgifter

Många behöver någon gång söka information i bilregistret om ett fordon eller en bil. Det kan handla om att man behöver veta mer innan ett köp eller att man behöver ta fram data för en begagnad bil som man vill köpa. det kan även vara så att man behöver få reda på fakta av teknisk karaktär om sitt eget fordon eller se över sina skatter och avgifter. Ja anledningarna till att man behöver få fram fordonsuppgifter kan vara oändliga.

Jag skall köpa en begagnad bil

De absolut flesta som söker fordonsuppgifter gör detta för att de har sett en begagnad bil som de är intresserade av att veta mer om. Det kan handla om att man vill se över vem som äger bilen, om bilen har skulder eller av mer teknisk karaktär. Många vill även se över fordonshistoriken vad gäller service och besiktning. Förut har denna informationen varit relativt svårtillgänglig för en lekman att å tag på och det krävdes ofta tillgång till databaser hos transportstyrelsen och dylika myndigheter. I dagens läge är dessa uppgifter mycket lättillgängliga att få tag på via sajter så so Fordonfinans.se och Biluppgifter. Man kan i dag mycket enkelt få tag på vem som äger bilen, all form av teknisk information, servicehistorik, besiktning skatter, avgifter, skulder på bilen och annan nyttig information för den som avser att köpa en begagnad bil.

Fordonsrelaterade skulder

En av de viktigaste sakerna man bör ta reda på innan man köper en begagnad bil är om denna bilen innehar fordonsrelaterade skulder så som skatter, avgifter eller böter som ännu ej är inbetalda. Denna typen av skulder följer med fordonet vid ett köp och därav innehar kronofogden rätten att ta bilen i beslag för att täcka skulderna. I realiteten kan det helt enkelt bli så att du köper ett fordon som sedan fogden kan ta ifrån dig för att täcka för den gamla ägarens skulder på bilen. Se därav alltid över om bileen har skulder på sig innan ett köp.

Vem äger bilen

Vad gäller att se över fordonsuppgifter så kan det vara minst lika viktigt att se över ägaruppgifter för ett fordon. Det gäller att veta vem som äger bilen om man avser att köpa den. det går ej längre att hävda att man handlar en bil i god tro. Detta kunde fungera frut men i dagens läge så är det mycket enkelt att ta reda på vem so äger bilen och därav är man skyldigt att göra detta innan ett köp. Du måste alltid se över ägaruppgifterna för att ingte bli lurad av en bedragare eller tjuv. Det blir tyvärr vanligare att detta sker och vi uppmanar alla att alltid se över ägaruppgifterna innan ett köp. Kontrollera detta med Transportstyrelsen via deras talsvarstjänst e-post eller sms för att få tillförlitliga och dagsaktuella uppgifter.

Denna hemsida finns till för att sprida information om vilka fordonsuppgifter som man kan få tillgång till gratis via olika tjänster online och hos Transportstyrelsens vägtrafikregister online.

SvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog